Alternativt.tk

i evigheten.

FaceBook  Twitter

0 (Noll) är ett kraftfullt tal som ger stor omvälvande förändring, ibland förekommande i ett djupgående sätt att se. Det har mycket intensitet, så försiktighet krävs. Noll representerar det kosmiska ägget, "Primordial Androgyne" eller plenarmötet. Noll är som en tom cirkel och visar både tomhet, död men även helheten i livet finns inom cirkeln. Som en ellips av de två sidorna står uppstigning och nedstigning, evolution och involution. Innan Ett (vilket innebär att Källan - inte antalet) finns det bara vara, eller icke-vara. Igenom det ultimata mysteriet, det Absolut obegripliga. Börjar med en betydelse såsom icke-existens, intet, den omanifesterade, obegränsade, det eviga. Frånvaron av all kvalitet eller kvantitet.

Nummer 0 - Noll

180px Fibonacci Spiral 34.svg

 

Kulturella referenser

I Buddismen symbolicerar noll: Tommrummet och intet

I Islam symbolicerar noll: Det gudomligas väsen

I Taoismen symbolicerar noll: Icke vara

I Kabbalismen symbolicerar noll: Obunden, Gränlös, Ljus, Ayin

Pythagoras såg noll som det/den perfekta. Noll är monad, upphovsman och behållare av allt och alla.

 

Stöd Alternativt.tk

Ditt stöd med valfritt belopp gör att vi kan fortsätta vår utveckling av Alternativt.tk