Alternativt.tk

i evigheten.

FaceBook  Twitter
Chemtrails och HAARP - Stjärnonrnas krig är IRL!

Makthavarna förnekar dess existens. Högt uppsatta politiker vägrar diskutera frågan, och förkastar det som konspirationsteorier. Ämnet har varit omdiskuterat i många år, men massmedia mörkar det. Det hemliga supervapnet har utvecklats aktivt sedan mitten av 60 talet i skymundan med olika skentitlar och banderoller som fått det att framstå som väder och klimatforskning för att motverka den "globala uppvärmningen" som är en ren bluff.

Nu har vi fått nog! Alternativt.tk lägger fram bevisen.

Geoenginering (GE) & Climate enginering (CE)

Chemtrails och HAARP har varit omdiskuterade ämnen runt om i världen, framför allt i alternativa media. De officiella medierna har valt att förkasta påståenden om Chemtrails och HAARP som konspirationsteorier av sk. "Foliehattar". Det hävdas bestämt än idag i flertalet fall att chemtrails inte ens existerar, istället påstår skeptikerna att det hela bara handlar om helt vanliga contrails "kondensstrimmor" från flygplanens jetmotorer.

Efter mycket påtryckningar från allmänheten, då fler börjat få upp ögonen för den ständigt diskuterade klimatfrågan har chemtrails och HAARP programmen på senare tid sakta börjat förklaras (erkännas) med finare formuleringar som Geoenginering (GE) och Climate enginering (CE) av bl.a. SMHI (Se: Länk).

Visst låter det bra va?
Frågan är bara: Får en Negerboll andra ingredienser bara för att man kallar den Chokladboll?

 

HAARP i Sverige heter LOFAR, LOIS och EISCAT

Svenska myndigheter döjler HAARP anläggningarna under täckmanteln LOFAR, LOIS och EISCAT och påstår att det rör sig om avancerade "radioteleskåp" för att utforska bl.a. teorier om "The big bang".

I Sverige styrs projektet av radioastronomen Bo Thidé. Bo Thidé är (expert) fysiker inom området radiovågor och elektromagnetisk strålning. Hela Big bang-teorin bygger på Nukleosyntesen, den fysikaliska process som skapar nya atomkärnor. 

 

Chemtrails & Cloudseeding - Avsiktlig besprutning med miljögifter

Chemtrails är metallbaserade aerosoler som sprutas ut i atmosvären från flygplan för att få molnmassan magnetisk och styrbar via alla de HAARP anläggningar som finns utplacerade runt om i världen.

 

HAARP & Mind control

Vårt mänskliga sinne opererar på låga frekvenser, vilka HAARP arbetar och kan ställas in på. På så sätt kan HAARP användas i helt andra syften som till bland annat effektiv och storskalig "mind control", vilket det enligt "forskarna" naturligtvis inte gör. (Hmm.. Men enligt dessa var ju HAARP och chemtrails bara en konspirationsteori, och en konspirationsteori är...? MIND CONTROL!)

Med HAARP kan man helt erkänt skapa olika sorters känsloyttringar och känslotillstånd så som rädsla, sorg, ilska mf. Det finns dokument på Maxwell Air force Base som styrker laborationer med att använda elektromagnetisk teknologi i syfte att kontrollera befolkningar. Dr. Nick Begich med en kollega hittade dokument från U.S. Air Force som beskrev metoder för att manipulera och störa mänskliga mentala processer via radiofrekvent strålning.

HAARP skapar ELF-vågor, vilka påvisat påverkar den mänskliga hjärnan och våra sinnen. Det elektromagnetiska fältet stör även djur och fåglar som är känsliga för dessa våglängder.

Enligt Adam Trombly  kan elektromagnetisk strålning skapa såväl sjukdomar som hysteri, passitivitet, och cancer och även förstöra den genetiska strukturen i våra celler. Att symptomen som existerar i samband med EMF (Elektromagnestiska fält) finns väl dokumenterat, och de kan framstå som orolighet, depression, yrsel, utmattning, huvudvärk mm. Du kan läsa mer om EMF strålning här. I varje cell i vår kropp har vi en substans som  reagerar på elektromagnetiska fält i vår omgivning. Och eftersom HAARP ändrar på magnetfältet ändrar detta naturligtvis även  vår hälsa och fysiologi.

 

Stöd Alternativt.tk

Ditt stöd med valfritt belopp gör att vi kan fortsätta vår utveckling av Alternativt.tk