Alternativt.tk

i evigheten.

FaceBook  Twitter

Betydelse: Dualitet, Ändring, Mångfald, Konflikt, Beroende, Balans.

Två är ett statiskt tillstånd. Det är rotat, ses som balans (två sidor); stabilitet; reflexion. Två är de motsatta polerna. Representerar den dubbla naturen av människans existens. Det är önskan, eftersom allt som är, är uppenbart i dualitet, i motsatta par. Som ett representerar en punkt, två representerar en längd. Binärt är det det första numret som avtar från "Unity", det symboliserar också synd som avviker från den första bra och betecknar det fortsatt korupta och felande. Två representerar två gånger styrka - som symboliseras av två av något, vanligen i historien genom djur i par.


Kulturella referenser

I Kristendomen: Kristus med två naturer som Gud och människa.
Ur uppenbarelseboken: Två är antalet vittnen. Lärjungarna sändes ut med två s (Mark 6: 7). Två vittnen är skyldiga att upprätta sanningen (Deu 17: 6, John 8:17, 2 Kor 13: 1). Ett annat exempel ur uppenbarelseboken är vilddjuret som kom ur jorden som lamm med två horn, men talade som en drake (13:11). Han är den falske profeten. Men de två vittnena är de sanna Guds profeter (11: 3).

I Islam: Två är Anden.

På Hebreiska: två är livskraften. I Qabalism visdom och självmedvetenhet.

I Buddismen: Ser två som dualitet samsaras, man och kvinna. Två är teori och praktik, visdom och metod. De blinda och halta förenas för att se vägen och att gå den.

I Hinduismen: Två är dualitet, den Shakta-shakti.

I Alkemi: Två är motsatser, solen och månen. Kung och drottning. Guy och kvicksilver, vid första antagonistisk men slutligen lösts och enat i androgyna.

Kinesiskt sett: Är två Yin, (kvinnligt, markbund(na)(et), olycksbådande)

I Platonism: Platon säger två är en siffra utan betydelse som innebär relation, som inför den tredje faktorn.

Taoismen: Två är representativ för K'ua, Två. Bestämningsfaktorer, yin & yang. Två är ett svagt yin nummer då det saknar center(um).

Pythagoras: två är Duad(par), den delade jordiska varelsen.

 

Vesica piscis
Vesica piscis
En Vesica piscis bildas när centrum av var och en är på omkretsen av den andra som i praktiken skapar en portal. "Triquetraen" som representerar "Power of Three" eller trefaldiga natur existens d.v.s. kropp, själ och ande - liv, död och återfödelse - dåtid, nutid och framtid - början, mitten och slutet - Solen, månen och jorden och den trefaldiga medskapande process som beskrivs som tanke, ord och handling.
Power of three
Power of three

Stöd Alternativt.tk

Ditt stöd med valfritt belopp gör att vi kan fortsätta vår utveckling av Alternativt.tk