Alternativt.tk

i evigheten.

https://track.adtraction.com/t/t?a=1240886123&as=1409458829&t=1&tk=1&i=1
FaceBook  Twitter

När man talar om medvetande så är det något de flesta konstaterar att de är. Men vad är det vi är? Jo Medvetande.
Men vad är det som är medvetande? -Är det du som är medvetande? I sådant fall skulle ju du inte vara medveten om dig själv, eftersom själva medvetandet i sig då skulle vara just det som du definierar som du. Av denna anledning kan det ju inte vara du som är medvetande. inte sant? Vart det invecklat? 

Du skapar medvetet både ditt Öde och din Karma

Vad är medvetande

Termer som ödet och karma är något de flesta av oss någon gång hört eller kanske till och med är bekanta med. Men hur kommer det sig? Vissa uttrycker sig med fraser som: "Det var ödet som förde oss samman" eller "Det var karman" när man förolyckas eller någon anna gör det.

Men vad beror ödet och karman på? Söker du en förklaring på medvetandet och dessa fenomen? Då kan jag verkligen rekommendera följande avsnitt av Kim Nilsson som djupdyker i just medvetandet i hans introduktion "Upplysning".

I hans bok "Mitt liv som upplyst" tar han dig även med på en fängslande resa i det han beskriver som "En pilgrimmsfärd i modern tid" i vilken han beskriver vårt medvetande på ett mycket ingående och lättbegripligt sätt.

 

Kim Nilssons bok - Mitt liv som upplyst : en pilgrimsfärd i modern tid

Mitt liv som upplyst : en pilgrimsfärd i modern tid

Meningen med livet är en fråga som människor funderat över i alla tider. Frågan har särskilt avhandlats av religionsstiftare och filosofer, där den centrala frågan är huruvida det finns något liv efter detta.

Existentialisterna menar att vi själva får skapa en mening åt livet, och att man är vad man gör och vad man låter bli att göra.
Nihilisternas ståndpunkt är att det inte finns någon mening med livet, men att den går att tillskapa. Att det inte finns några objektiva värden (ingenting är sant och allt är tillåtet). Tillvaron är enligt dem i princip meningslös och slumpen regerar.
De stora religionerna och vissa av de filosofiska systemen har ståndpunkten att det finns en immanent mening att upptäcka, det vill säga att meningen med livet är att upptäcka guds närvaro.
Inom konst, musik och litteratur är "de eviga frågorna" om liv, död och kärlek ständigt närvarande. Omslaget på boken visar Paul Gauguins kanske mest berömda målning. Den bär titeln "Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart går vi?"
Boken "Mitt liv som upplyst" beskriver på ett direkt och avskalat sätt vem du är, vad meningen med ditt liv är samt hur din verklighet skapas. Den är en bok för alla och har en utgångspunkt bortom åtskillnad i form av kultur, kön, hudfärg, religion eller trosföreställning, politisk ståndpunkt, utbildning eller erfarenhet.

109kr [Köp nu!]

Stöd Alternativt.tk

Ditt stöd med valfritt belopp gör att vi kan fortsätta vår utveckling av Alternativt.tk