Alternativt.tk

i evigheten.

https://track.adtraction.com/t/t?a=1240886123&as=1409458829&t=1&tk=1&i=1
FaceBook  Twitter

DNA Skador, hjärnskador och cancer

DNA skador, hjärnskador och cancer är bara en del utav vad du sannolikt med tiden kommer att drabbas av på grund av strålningen du dagligen utsätts för från dagens trådlösa teknik.

Så manipuleras forskningen om den farliga strålningen

Det är stora summor pengar som står på spel när forskning kommer på tal i hur vida ex. mobilstrålning kan orsaka cancer och DNA skador.

Av någon underlig anledning har mobilindustrin finansierat flertalet undersökningar där användarna betraktats som oexponerade för strålningen. I resultaten presenterar de sedan undervärderade risker för användarna. Här på strålskyddsstiftelsens webbplats kan ni ta del av tre exempel på studier gjorda om hjärntumörsrisker som genom sin design undervärderade resultaten. I alla tre exemplen  finansierades undersökningarna av telekombolagen.

 

Emf Radiation

Wifi och mobilstrålningen dödar viktiga djurarter i vår natur

  • 5g-fgel-dd.jpg
  • dead-bytterfly.jpg
  • emf-strlning-wifi-3g-4g-5g.jpg
  • mobil-ntverk-strlning-emf.jpg
  • mobile-and-wifi-radeation-kills-our-insects.jpg
  • radeation-kills-our-bumblebees.jpg
  • wifi-router-emf-radiation-strlning.png

Det är inte bara vi människor som exponeras och tar skada av den farliga elektromagnetiska microvågsstrålningen. Hela vår natur tar skada av den. Många av våra fågelarter och insekter använder sig te.x. av det elektromagnetiska fältet för sin navigering och orientering, i vilket mobil och wifistrålningen opererar och stör så att de inte kan orientera sig, vilket i sin tur leder till en mycket långsam och plågsam död för dessa arter. Vi kan särskillt uppmärksamma och peka på den enorma bidöden som denna exponering i stort sett helt står för, för att inte tala om humlorna och alla de andra viktiga insektsarter som strålningen tar död på, och som i långa loppet kommer få katastrofala effekter på hela vår natur med tanke på att bina och humlorna är de små krabater som står för den största polleneringen av hela vår växtlighet här på jorden, och utan dem så kan inte växterna fortplanta sig, så gör vi nog ordentligt bort oss om vi inte ser på detta problem med yttersta allvar.

Öppna ögonen och vakna innan det är för sent!

Se Resonance: Beings of Frequency (En engelsk full dokumentär om vad det är vi leker med nedan) 

Stöd Alternativt.tk

Ditt stöd med valfritt belopp gör att vi kan fortsätta vår utveckling av Alternativt.tk