Kabbalah handlar om att lära oss att ge av oss själva snarare än att ta emot, bli minde självcentrerade och mindre egoistiska. Den bokstavliga översättningen av ordet Kabbalah är "Det som mottas." För att något ska kunna ta emot måste det ju finnas en mottagare. Vi måste ta emot efter som vi är skapta av skaparen för att ta emot. Men om vi öppnar upp oss själva och förstår att vi är en skapelse, skapt för att ta emot, skymtar vi även skaparens kvalitet. Vi inser då att, för att närma oss skaparen av den skapelse vi är, måste vi se till skaparens kvalitet. Det kan vi göra genom att skapa ett magiskt kärl för att ta emot det vi vill ha från skaparen, och sedan dela med oss mer av det vi mottagit än vi själva behåller, för att i sin tur komma närmare den villkorslösa kvaliteten av att ge som skaparen har. Genom att dela skaparens kvaliteter genom att ge en större del av det vi tagit emot än vad vi själva behåller närmar vi oss skaparens kvalitet, vilket öppnar upp jaget för en högre verklighet. Det kommer hjälpa oss att se anden i ämnet, att höja vårt medvetande till den punkt där vår uppfattning om verkligheten fullständigt förändras och det gudomliga inom hela skapelsen avslöjas för oss. Dessa fantastiska introduktionsfilmer i Kabbahlah är en produkt från Kabbalah.info vilka även går in mer djupgående i ämnet Kabbalah. Viktigt är även att poängtera att Kabbalah INTE är någon religion som den ofta framstås vara. Kabbalah har i grunden heller inte med judendom att göra, och är sådeles ingen judisk lära.