Alternativt.tk

i evigheten.

FaceBook  Twitter

Symbolik (Teologoi) & Tecken, dess betydelse och användning

Ankh 

Ahnk - regenerering av liv genom vatten

Denna egyptiska symbol återspeglar evigt liv och ger ett magiskt skydd, representerar också regenerering av livet igenom vatten. Många visdomstraditioner använder denna symbol med viss variation i det vertikala och horisontella korset. Slingan på toppen använs i många sammanhang för att representera heligt vatten som cirkulerar i kroppen.

Bagua

Bagua - presenterar balans i alla relationer

Centrum för ett balanserat liv och hemmets hälsa uppnås med hjälp av denna Feng Shui-symbol. Varje position presenterar en specifik livskorrelation med individens och hemmets hälsa.

Buddha Feminine Eyes

Feminin visdom Eyes of Buddha

Genom dessa ögon påminns vi om att se på världen med en djup medkänsla som upplevs genom den gudomligt femenina.
Det tredje ögat presenterar andligt uppvaknande (upplysning). Sanskritsymbolen under ögonen symbolicerar oss alla i en enhet. (Oneness)

Buddha - Peace

Buddha fred - Återfödelsen av fred händer inuti

Det finns ingen väg till fred. Fred är vägen. Lotusblomman representerar fredlig återfödelse som kan vara en förändring av idéer och en trosupplevelse eller förmågan att se fel i det förflutna.
Buddhist Dharma Wheel

Dharma Wheel - Den 8-faldiga vägen till upplysning

I den buddhistiska traditionen representerar detta hjul dessa vägar. Stegen är rätt bild, rätt avsikt, rätt tal, rätt handling, rätt försörjning, rätt ansträngning, rätt mindfulness och rätt koncentration. Denna symbol används för att stärka hängivenheten.
Double Happiness

Dubbel lycka - Romantik & Förhållanden

Denna symbol är som en magnet för att locka romantik och lycka till ett speciellt förhållande. Placera den där du kan se den hela tiden för att stärka vibrationen i ett befintligt förhållande.
Earth 4 Directions - Medecine Wheel

Earth Medicine Wheel - Harmoni och fred

Indiansk symbol som representerar harmoni och fredlig växelverkan mellan alla varelser och jordens fyra element. Använd den för att manifestera andlig energi och ett yttre uttryck för inre vision. Meditera på denna symbol för att införa djup jordkärlek och personlig kraft.

Flower of life / Seed of life

Flower of life / Seed of life - Skapelsens mönster

Denna symbol representerar mönsteret av livet som kommer ur det stora tomrummet (oändligheten).
Allt kommer från tanken av skaparen. Eftersom expansiv skapelse fortsätter i ringer, och också sammankopplingen. Denna symbol finns i alla kulturer på planeten och flertalet olika varianter. Den används och har använts för att representera olika ekvationer som definierar så väl matematik, musik, religion, evolution och medicin.

Gayatri Yantra

Gayatri Yantra - Det upplysta sinnet och universell kunskap

Denna symbol representerar det upplysta sinnet och den framsynta visdomen. Ord och ljud från Gayatri Mantra utgör de mest kraftfulla av de vediska affirmationerna. Användning av denna symbol tar bort möjligheten att göra felaktiga val i livet genom att bemyndiga all sanning. Den avkalkerar komplex och kosmisk visdom om alla jordelement, växter, träd, djur, insekter, fiskar och fåglar, vilket förstår hela livets skapelse. Förbättrar förmågan att skärpa sitt intellekt och andliga medvetande. Används den på vatten, bär den den harmoniska resonansen av hela livets visdom. På en större universell skala utstrålar användningen av Gayatri Mantra och den heliga symbolen Gayatri Yantra som representerar de upplysta ljuden stor och kraftfull kunskap för alla varelser. Se mer om Gayatri Yantra  Livets universella blomma - Det viktigaste och heliga mönstret i universum. Detta är källan till allt som finns. Den finns i allt från människokroppen till galaxerna. Det finns i DNA, molekylära strukturer, mineraler, vävnader och växter.

Lotus From the mud comes the devine

Lotus - Från lera kommer det gudomliga

Den här kraftfulla symbolen symboliserar harmoni, andlig upplysning och obegränsad potential. Lotus är en vattenlilja som stiger ur slammet i leriga vatten. Det förstärker uppkomsten av uppståndelsen. Används som en påminnelse om att "Detta ska också passera". Det symboliserar förlåtelse, tacksamhet och medkänsla och inbjuder till en balans mellan ödmjukhet och stolthet.
Luna (Goddess)

Luna Goddess - En gammal symbol för Kosmos livsgivande, regenerativa styrkor.

Hon är bevarandet av visdom och alla magiska krafter på jorden med djup koppling till månen, tidvatten och vatten. Hon är den heliga kvinnliga porten till det gudomliga och ljuset i mörkret.

Om - Sacred sound of creation

Om - Heliga skapelsens ljud

Som moder för alla mantran är det i "aum", det primordiala ljud som jorden skapar.
Fortid, nutid och framtid blandas alla i detta allomfattande ljud. När man använder mantrat Om eller Aum befriar det medvetandet och hjälper oss att komma ihåg vårt naturliga tillstånd av uppkoppling till det oändliga, energikällan och skapelsen. Genom att använda denna bild förmedlas begreppet oändlig kärlek och skapelse bortom begränsningen av ord eller mening.
Pentagram

Pentagram - Stjärna inkapslad i en cirkel med 5 uddar

(Har den en som pekar uppåt), har det sin betydelse. Stjärnans uppåtriktade spets symbolicerar "anden", "det högre" eller "skapelsen". (Har den en som pekar neråt), har det motsatt betydelse. Stjärnans nedåtriktade spets symbolicerar "satanism", "mörk energi" och/eller "dekonstruktion". De övriga fyra punkterna representerar alla ett element; jord, luft, eld och vatten. Alla dessa bidrar till livet och oändligheten, och är en del av var och en av oss. Den används i keltiska och andra mystiska traditioner, liksom många religioner.

Spiral

Spiral - Den äldsta kända symbolen för andliga metoder.

Den återspeglar det universella mönstret för tillväxt och utveckling och representerar gudinnan, livmodern, fertiliteten och livskraftenergin. Spegeln av den naturliga världen, som finns i mänsklig fysiologi, växter, mineraler, djur, energimönster, väder, tillväxt och död. Det är en helig symbol som påminner oss om vår framväxande resa i livet. När den används som en personlig talisman, hjälper spiralen medvetandet att acceptera livets utmaningar och förändringar i utvecklingen.

Hexagram - Davidsstjärnan - eller omväxlande Salomos sigill eller Davids sköld

Hexagram - Davidsstjärnan - eller omväxlande Salomos sigill eller Davids sköld

I judendomen symboliserar den sambandet mellan Gud och Man med de uppåtriktade och nedåtriktade trianglarna överlagda. Det kan också innebära förening mellan man och kvinna. Centret representerar maktens hjärta. Den används i ockulta cirklar och kabbalistiska metoder för att representera motsatsförbundet, och även himmelens andliga energier pekar ner och man pekar upp. Det representerar också hedniska ockulta referenser till eld (uppåt) och vatten (nedåt). Slutligen representerar trianglarna heliga kalkar, den nedåtriktade kalksten som häller gudomlig kärlek till jordens invånare från himlen och den uppåtriktade kalken som mottar Guds välsignelser.

The Sri Yantra

Sri Yantra

Detta är en hinduisk eller sanskritisk symbol för aspekter av gudomlighet och universums kreativa krafter. Den har en kraftfull effekt på sinnet och kan generera ökad koherens i våra hjärnor när vi mediterar på denna symbol, vilket skapar en balanserad och lugnande påverkan.

The four directions and earth love

De fyra riktningarna och jordens kärlek

De fyra riktningarna leder oss att överväga samspelet mellan alla varelser och jordens fyra element. Att älska jorden och alla dess former av liv leder oss till andlig balans och välbefinnande.

The Hamsa Hand (Fatimas hand)

The Hamsa Hand (Fatimas hand)

Fatimas hand, även kallad hamsa, är en symbol som har använts sedan Mesopotamien som symbol för gudinnan Ishtar eller Inanna. Det är idag framför allt en muslimsk och judisk symbol för gudomligt beskydd mot det onda och anses också bringa tur. Hamsa är ett arabiskt ord som betyder "fem" och anspelar på antalet fingrar på handen och ofta är ett öga placerat i handflatans centrum. Fatima var dotter till den islamiska profeten Muhammed.

Den beskyddande och turbringande handsymbolen går tillbaka till mesopotamisk hednisk tid och finns i många andra religioner och kulturer. Bland judar kallas den för Miriams hand och de fem fingrarna symboliserar bland annat de fem moseböckerna i Torah.

Symboler med handen används bland annat som halssmycke och lyckoamulett och man kan även se den på exempelvis dörrposter för att hålla ondskan borta från hemmet.

The Water Hamsa

The Water Hamsa (Vatten Hamsa)

I hebreisk eller muslimsk tro erbjuder den skydd mot det onda ögat. I denna erbjuder den skydd för vatten, allt vatten på planeten. Det övervakar världens vatten och utstrålar skydd mot negativ avsikt (energi).

Caduceus

Kaducé (försvenskat ord från franska caducée; av grekiska κηϱύκειον (kerykeion), 'häroldsstav'; avledning av κῆρυξ (keryx), 'härold') är en stiliserad häroldsstav, symbol för fred och sedermera även för handel och ekonomi. Kaducén, som bars av guden Hermes, var ursprungligen en dubbel olivgren prydd med kransar eller band. Banden kom att tolkas som två sammanslingrade ormar i form av en dubbelhelix och ett vingpar tillfogades ibland överst.

Hermes motsvaras i den romerska mytologin av Merkurius och staven kallas även för hermesstav eller merkuriestav.

Stöd Alternativt.tk

Ditt stöd med valfritt belopp gör att vi kan fortsätta vår utveckling av Alternativt.tk